Az Agrárláz 2021 számot ad a világpiaci tendenciákról, a mezőgazdasági alágazatok helyzetéről, az európai uniós és a hazai szabályozási környezetről, valamint összegzi a tavalyi év globális teljesítményét, és kitekintést ad a várható jövőre. Kiemelten mutat be olyan területeket, amelyek a leginkább hatással lesznek a globális agrárpiacra a következő néhány évben. Részletesen foglalkozik a legnagyobb termelővé előlépett és ezzel a globális piacot alapvetően befolyásoló kínai mezőgazdasággal, a sertéspestis továbbgyűrűző hatásaival, a legfontosabb fehérjenövénynek számító szója áremelkedésével, az uniós agrártámogatásokban kezdődött átmeneti időszakról.

ISSN: 2786-1058

Az Agrárláz 2021 számot ad a világpiaci tendenciákról.